سفارش تبلیغ
صبا ویژن

از دانش تا هنر
 

 

چهار روش اصلی برای تولید واستفاده بیودیزل ازروغنهای نباتی شامل 4 روش میباشد:

 استفاده مستقیم ازروغنهای گیاهی به عنوان سوخت

میکروامولسیون

 پیرولیز

 ترانس استریفیکاسیون

روش استفاده مستقیم ازروغنهای گیاهی بهعنوان سوخت دارای مزایایی ازجمله راحتی درحمل ونقل،محتوی حرارتی مناسب،وجودمنابع فراوان وتجدیدپذیری آنها می باشد. اما استفاده ازاین موادبدلیل خورندگی بیش ازحدقطعات متحرک بواسطه بالابودن ویسکوزیته،نقص درسیستم احتراق موتوربه واسطه آلاینده های موجود درروغن،آلودگی زودهنگام روغنهای روانساز،فراریت کم وپایین بودن ضریب اشتعال، فعالیت شیمیایی هیدروکربنهای غیراشباع،تشکیل رسوب کربن برروی قطعات موتور وچسبندگی رینگهای روغن بامعایبی همراه است. لذا استفاده مستقیم ازاین موادمناسب نبوده ونیازمند تغییردرخواص آنها است ازرایجترین روش درصنعت برای تولید سوخت ازروغنهای گیاهی وچربیهای حیوانی ترانس استریفیکاسیون است.

پیرولیزیز

درروش پیرولیزیز اعمال تغییرات شیمیایی بااستفاده ازحرارت درحضورهوا یانیتروژن صورت میگیرد.تحقیقات زیادی درپیرولیزیز روغنها درجهت استفاده به عنوان سوخت دیزل انجام پذیرفته است. بازساخت حرارتی روغنهاباعث تهیه چندین گروه ازمواد میگردد ازجمله: آلکانها،آلکنها،آلکادینها ،آروماتیکها واسیدهای کربوکسیلیک.

انواع مختلف روغنهای گیاهی تحت بازساخت حرارتی،تغییرات متفاوتی درساختارشان ایجادمیگردد. به عنوان مثال پیرولیزیز روغن سویا دارای79 % کربن و12 % هیدروژن میباشد. این محصول به دست آمده همچنین دارای ویسکوزیته پایین و عدد ستان بالا در مقایسه باروغنهای گیاهی خالص است. اگرچه درفرایندپیرولیزیز روغنهای گیاهی مقادیرقابل قبول گوگرد،آب،رسوبات ومیزان خوردگی مس و مقادیر غیرقابل قبول خاکستر،پسماند کربن ونقطه ابری شدن حاصل میگردد. علاوه براین مراحل تهیه شیمیایی دراین روش،شبیه به مراحل تهیه سوختهای دیزل مشتق شده ازنفت است وباخروج اکسیژن درهنگام فرایندحرارتی،مزایای زیست محیطی استفاده از روغنهای اکسیژندار ازبین میرود.

منابع:

مقاله بررسی تأثیرسوخت گیاهی بیواتانول برچندویژگی مهم سوختی بنزین ، قبادیان و...

مقاله تولیدبیودیزل ازروغنهای پسماندخوراکی ،قبادیان

مقاله تولید سوخت بیودیزل از روغن پسماند با استفاده از روش ترانس استریفیکاسیون،باقرپور و...

مقاله مقایسه خصوصیات فیزیکی وشیمیایی متیل استرروغن سویابه عنوان بیودیزل باسوخت دیزل مرسوم درایران ، مشهدی میغانی و...

 


[ چهارشنبه 93/10/24 ] [ 4:6 عصر ] [ شـــــــــهـرناز ] [ نظر ]
.: Weblog Themes By themzha :.

درباره وبلاگ

زینب هستم دانشجوی زیست شناسی دانشگاه اصفهان با نام مستعار شهرناز در خدمتتونم
لینک دوستان
امکانات وب


بازدید امروز: 28
بازدید دیروز: 47
کل بازدیدها: 92204