سفارش تبلیغ
صبا ویژن

از دانش تا هنر
 

خط معلی توسط حمید عجمی در سال 1378 ایجاد و ثبت گردید.

از خط معلی بدلیل خاصیت ذاتی خود بیشتر در سطرنویسی و قطعه نویسی استفاده میشود تا کتابت.از معلی در بسیاری از تبلیغات و طراحی ها با موضوعات دینی و مذهبی بصورت عنوان و قطعه استفاده شد.از کاربرد های مهم و به یاد ماندنی این خط میتوان به تبلیغات سال امام علی ،نشان سال امام علی ،تیتراژ سریال مریم مقدس و... نام برد

منابع:

کنکور هنر،حمید امامی ،امیر اسلامی،حسن محمودی،گویا ،ج 1 ،چ پنجم ،1379

تاریخ زبان فارسی ،دکتر محسن ابوالقاسمی ، سمت،1380

مقالات علمی دکتر ژاله آموزگار

www.nimrooz.net

www.wikipedia.org

 

 


[ شنبه 92/4/22 ] [ 5:0 عصر ] [ شـــــــــهـرناز ] [ نظر ]

اثر استاد محمدرضا رحیمی

 

شکسته نستعلیق

در اواسط قرن 11 سومین خط خالص ایرانی یعنی شکسته نستعلیق را مرتضی قلی خان شاملو حاکم هرات با تغییر دادن خط نستعلیق ابداع کرد

علت پیدایش آن را میتوان نیاز به تند نویسی و راحت نویسی در امور منشی گری و البته بیش از آن، ذوق و خلاقیت هنری ایرانی دانست.همانطور که بعد از پیدایش خط تعلیق ،ایرانیان بخاطر سرعت در کتابت ،شکسته تعلیق را نیز بوجود آوردند؛ از آنجایی که نوشتن خط زیبای نستعلیق مستلزم صرف وقت و دقت زیاد است،خط شکسته نستعلیق از ترکیب خط محجور تعلیق با خط ظریف نستعلیق شکل گرفت تا سرعت و زیبایی را همزمان داشته باشد.

خط شکسته نستعلیق به دست میرزا شفیعا هراتی کاملتر شد و درویش عبدالمجید طالقانی قواعد جدیدی برای آن وضع نمود و آن را به کمال رساند.درویش عبدالمجید شکسته نستعلیق را به جایی رساند که میرعماد در نستعلیق انجام داده بود.او اهل طالقان قزوین بود،در جوانی به اصفهان رفت و بسیار زود در سن 35 سالگی چشم از جهان فروبست.

شیوه شکسته نویسی از زمانی که در نیمه دوم قرن 12 درویش عبدالمجید طالقانی این خط را به کمال رساند و آن را قانونمند نود ،و تا به امروز همان مکتب و شیوه قابلیت خود را حفظ کرده است.پس از او بسیاری در این راه قدم گذاشتند اما هیچکس نتوانست این قله را درنوردد.

منابع:

کنکور هنر،حمید امامی ،امیر اسلامی،حسن محمودی،گویا ،ج 1 ،چ پنجم ،1379

تاریخ زبان فارسی ،دکتر محسن ابوالقاسمی ، سمت،1380

مقالات علمی دکتر ژاله آموزگار

www.nimrooz.net

www.wikipedia.org

 

 

 

 


[ سه شنبه 92/4/4 ] [ 8:39 عصر ] [ شـــــــــهـرناز ] [ نظر ]

 

نستعلیق

پس از خط تعلیق که نخستین خط شکل گرفته ایرانی بود نستعلیق شکل گرفت که افتخار هنر ایرانی است. در میان خطوط ایرانی و عربی،خط نستعلیق به گواه آثار آفریده شده به عنوان زیباترین خط و برتر از خطوط اسلامی شناخته شده و آن را "عروس خطوط اسلامی" نامیده اند.

در قرن 8 ه.ق. میر علی تبریزی از ترکیب و ادغام دو خط نسخ و تعلیق خطی بنام نسختعلیق بوجود آورد که نام آن در اثر کثرت استعمال به نستعلیق تغییر پیدا کرد.این خط بسیار مورد اقبال واقع شد و موجب تحول عظیمی در هنر خوشنویسی گردید. نستعلیق حدود یک دانگ سطح و مابقی آن دور است.(یک ششم حرکتهای مستقیم و پنج ششم حرکتهای مدور دارد.)

پس از میرعلی تبریزی پسرش میرعبدالله و بعد از او میرزا جعفر تبریزی و اظهار تبریزی در تکامل خط نستعلیق کوشش ها کردند تا نوبت به سلطانعلی مشهدی رسید که خدمات شایانی به این هنر اصیل نمود.

میرعماد حسنی قزوینی خوشنویس پر آوازه و از سرآمدان هنر خوشنویسی ایرانی و بزرگترین خوشنویس در خط نستعلیق است.

خط میر عماد در زمان حیاتش نه تنها در ایران و دربار صفوی بلکه در دربار گورکانان هند و پادشاهان عثمانی نیز آوازه ای بلند داشت.گفته میشود که خط او را در زمان حیاتش با طلا معاوضه میکردند و در هنگام مرگ از ثروتمندترین مردان ایرانی بود چناچه خانه اش را وزیر وقت نتوانست بخرد.

باید بیان کرد که میرعماد یک شخصیت فراملی است که مسلما صاحب پربارترین آثار هنری برای ایران است.خط میر دارای چنان زیربنای محکمی است که حتی در زمان حیاتش تاثیر فراوانی بر معاصران خود داشت و همین طور پس از وی چندین قرن خوشنویسان از روی قطعاتش مشق کرده اند هرچند هیچکدام نتوانستند به جایگاه او دست یابند.میرعماد هنرمندی آزاده ،بلندنظر و وارسته بود و هنر را برای نفس هنر دوست میداشت و با شاگردان خود چنان بود که آنان از عالم استاد و شاگردی قدم فراتر نهاده و روابط مرید و مرادی یافته بودند و حتی برخی نیز برای میر جنب? ظهور کرامات نیز قائل شده اند.

وی چلیپانویسی و قطعه نگاری را به مرتبه یک فرهنگ ارتقا داد و به عنوان هنری مستقل از کاربرد خط نستعلیق در قاب تاریخ نشاند.همزمان با میر عماد هنرمند بزرگ دیگری بنام علیرضا عباسی میزیست که رقیبی برای او بشمار میرفت.علیرضا عباسی علاوه بذ خط نستعلیق خفی و جلی، در خط ثلث نیز استاد بود بطوریکه غالب کتیبه های مساجد و ابنیه تاریخی اصفهان به خط ثلث و یا به سرپرستی او انجام شده است.

خط نستعلیق علاوه بر خوشنویسانی که در حیطه ایران کنونی میزیستند در خراسان بزرگ و کشورهای آسیای میانه،افغانستان و بویژه خوشنویسان دربار گورکانیان در هندوستان (که تعلق خاطر ویژه ای به فرهنگ ایرانی داشتند)رشد و پیشرفت قابل توجهی کرد.بطور کلی قرنهای نهم تا یازدهم هجری را میتوان قرنهای درخشان در هنر خوشنویسی دانست.

منابع:

کنکور هنر،حمید امامی ،امیر اسلامی،حسن محمودی،گویا ،ج 1 ،چ پنجم ،1379

تاریخ زبان فارسی ،دکتر محسن ابوالقاسمی ، سمت،1380

مقالات علمی دکتر ژاله آموزگار

www.nimrooz.net

www.wikipedia.org

 


[ پنج شنبه 92/3/23 ] [ 7:22 عصر ] [ شـــــــــهـرناز ] [ نظر ]

 

خط تعلیق

خط تعلیق را میتوان نخستین خط ایرانی دانست.خط تعلیق که ترسل نیز نامیده میشد از اوایل قرن هفتم پا به عرصه گذاشت و حدود صد سال دوام داشت.و بعد رفته رفته از رواج آن کاسته شد و رونق سابق را از دست داد.تعلیق از ترکیب خطوط نسخ و رقاع بوجود آمد و کسیکه این خط را قانونمند کرد خواجه تاج سلمانی بود.که بعدها بوسیله خواجه عبدالحی منشی استرآبادی به آن قواعد و اصول بیشتری بخشیده شد.تعلیق که بیشتر به عنوان خط تحریر برای نوشتن نامه ها و فرمانهای حکومتی بکار میرفته، دارای دوایر زیاد ،حروف مدور و قابلیت بسیاری در ارائه ترکیبهای متنوع دارد.به همین دلیل بیشتر در بین کسانی رواج داشته که از نظر سواد و میزان آشنایی با خط در سطح بالایی باشند.در زمانه بی حوصله ما نمیتواند از نظر خوانایی گستره ی کاربری همگانی پیدا کند.از این رو این خط بتدریج کاربری خود را از دست داد.

 

منابع:

کنکور هنر،حمید امامی ،امیر اسلامی،حسن محمودی،گویا ،ج 1 ،چ پنجم ،1379

تاریخ زبان فارسی ،دکتر محسن ابوالقاسمی ، سمت،1380

مقالات علمی دکتر ژاله آموزگار

www.nimrooz.net

www.wikipedia.org

 

 


[ یکشنبه 92/3/19 ] [ 11:57 صبح ] [ شـــــــــهـرناز ] [ نظر ]

خط نسخ ،ابداع شده در اوایل قرن چهارم سال 310 هجری قمری توسط ابن مقله که در ابتدا خطی همپایه خط کوفی بود.این خط از دو خط فبطی و سریانی اخذ شده بود.هرچند برخی معتقدند که خط نسخ پیش از ابن مقله نیز وجود داشته ولی مسلم است آنکه ،او این خط را به اوج و کمال رسانیده.

خط نسخ بطور کلی از اواخر قرن دوم هجری رایج شد.ولی تا آخر قرن سوم هجری چندان متداول نبود.این خط به تمام سرزمینهای شرقی که تحت لوای اسلام بوده اند،گسترش یافت.در کتابت قرآن از خط نسخ استفاده شده است.

در ایران تا قبل از ظهور احمد نیریزی (اواسط قرن12 )که نامدارترین خوشنویس ایرانی در نسخ میباشد،این خط را به شیوه عرب ها یعنی متمایل به ثلث مینوشتند.اما او با تصرفاتی در نسخ عربی،شیوه تازه ای که متمایل به نستعلیق بود پدید آورد که به شیوه نستعلیق ایرانی مشهور گردید و تا امروز از آن پیروی میشود.

منابع:

کنکور هنر،حمید امامی ،امیر اسلامی،حسن محمودی،گویا ،ج 1 ،چ پنجم ،1379

تاریخ زبان فارسی ،دکتر محسن ابوالقاسمی ، سمت،1380

مقالات علمی دکتر ژاله آموزگار

www.nimrooz.net

www.wikipedia.org


[ سه شنبه 92/2/17 ] [ 5:32 عصر ] [ شـــــــــهـرناز ] [ نظر ]
   1   2      >
.: Weblog Themes By themzha :.

درباره وبلاگ

زینب هستم دانشجوی زیست شناسی دانشگاه اصفهان با نام مستعار شهرناز در خدمتتونم
لینک دوستان
امکانات وب


بازدید امروز: 31
بازدید دیروز: 47
کل بازدیدها: 92207